Urząd Gminy - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Urząd Gminy

SKARBNIK GMINY WEJHEROWO

Witold Ciemięga

tel. (58) 677-97-04
e-mail: skarbnik@ug.wejherowo.pl

 

SEKRETARZ GMINY WEJHEROWO

Ryszard Stachurski

tel. (58) 677-97-01
e-mail: sekretarz@ug.wejherowo.pl

 


I. STANOWISKA  SAMODZIELNE :

Radca prawny  (RP) - tel. (58) 677- 97-32

Audytor Wewnętrzny - tel. (58) 677-97-04 (AW)

Pełnomocnik ds. informacji - Koordynator - Asystent Justyna Zawadzka 58 677-97-11

 

Referaty Urzędu Gminy Wejherowo

 

Referat Organizacyjny i Kadr
Biuro Rady Gminy Wejherowo
ref.organizacyjny@ug.wejherowo.pl

 

1. Maria Waszkiewicz - Kierownik Referatu 58 677-97-11

2. Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu (Sekretariat) 58 677-97-01

3. Stanowisko ds. administracyjno - biurowych 58 677-97-26

4. Stanowisko ds. kancelaryjnych  (Biuro Obsługi UG Wejherowo - podania/informacje) 58 677-97-43

 

Referat  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej (RIGK)

budownictwo@ug.wejherowo.pl

1. Kierownik Referatu Dorota Grochalska 58 677-97-42

2. Stanowisko ds. komunalnych 58 677-97-49

3. Stanowisko ds. inwestycji 58 677-97-17

4. Stanowisko ds. zarządzania drogami 58 677-97-13

 

W czwartki dzień wewnętrzny - interesantów nie przyjmuje się

 

Referat  Inżynierii Środowiska (RIS)

 

1. Tomasz Drozdowski - Kierownik Referatu 58 677-97-48

3. Stanowisko ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 58 677-97-47

4. Stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury  wodociągowo-kanalizacyjnej 58  677-97-16

5. Stanowiska ds. gospodarowania odpadami 58 677-97-06, 58 677-97-16

6. Stanowisko ds. rozliczeń 58 677-97-44

Zgłaszanie awarii poza miejscowościami: Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż 58 677-97-44

Zgłaszanie stanów liczników wody: 58 677-97-44 lub woda@ug.wejherowo.pl

 

W czwartki dzień wewnętrzny - interesantów nie przyjmuje się

 

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych  (RZP)

wejherowogmina@post.pl

 

1. Zygmunt Hoeft - Kierownik Referatu 58 677-97-27

2. Joanna Adaszewska - Zastępca Kierownika 58 677-97-40

3. Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich 58 677-97-45

4. Stanowisko ds zamówień publicznych tel. 58-677-97-30

 

Referat Oświaty i Spraw Społecznych  (ROSS)
z/s w Bolszewie, ul.Leśna 35a

 

1.  Krzysztof Sapieha - Kierownik Referatu 58 677-96-04

2.  Stanowisko ds oświaty 58 677-96-03

3. Stanowisko ds oświaty 58 677-96-15

4. Stanowisko ds sportu i rekreacji, organizacje pozarządowe 58 677-96-09

5. Kierowca

6. Kierowca

 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy
redakcja_ng@ug.wejherowo.pl

Olga Niemc - (58) 677 96 05

Wiesława Waldowska

 

Referat Gospodarki  Nieruchomościami i  Środowiska (RGN)
lisiusrenata@post.pl

 

1. Renata Lisius - Kierownik referatu  58  677-97-07

2. Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami  58 677-97-07

3. Stanowisko ds geodezyjnych 58 677-97-41

4. Stanowisko ds ochrony środowiska 58 677-97-31

5. Stanowisko ds opłat 58 677-97-41

 

W czwartki dzień wewnętrzny - interesantów nie przyjmuje się

 

Referat Spraw Obywatelskich
ref.obywatelski@ug.wejherowo.pl

 

1. Teresa Kwapińska-Andrzejczak - Kierownik referatu 58 677 - 97 - 09

2. Stanowisko ds. ewidencji ludności

3. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

Referat Gospodarki  Przestrzennej  (RGP)
hdziubek@ug.wejherowo.pl 

 

1. Hanna Dziubek-Lechowska -  Kierownik referatu: 0-58 677-97-15

2. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 0-58 677-97-14

3. Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 0-58 738-67-50

4. Stanowisko ds. warunków zabudowy  0-58 677-97-14

5. Stanowisko ds. warunków zabudowy 0-58 677-97-46

 

W czwartki dzień wewnętrzny - interesantów nie przyjmuje się

 

 

Referat Finansowy (RF)
z-ca_skarbnika@ug.wejherowo.pl

 

1. Janina Grzenkowicz - Z-ca Skarbnika 58 677-97-20

2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej 58 677-97-21

3. Kasjer

4. Stanowisko ds. podatków 58 677-97-23

5. Stanowisko ds. podatków 58 677-97-21

6. Stanowisko ds. podatków 58 677-97-23

7. Stanowisko ds. płac 58 677-97-25

8. Stanowisko ds. księgowości 58 677-97-20

9.  Stanowisko ds. windykacji 58 677-97-23

10. Stanowisko ds. księgowości 58 677-97-41

11. Stanowisko ds. księgowości

12. Stanowisko  ds. księgowości

 

 

Referat Zarządzania Kryzysowego (RZK)

obrona_cywilna@ug.wejherowo.pl

 

Kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego Zbigniew Kowalewski tel. 58 677-96-07
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej 58 677 - 96 - 07
Mechanicy konserwatorzy sprzętu pożarniczego i mienia komunalnego

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.