Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Sprawdź dla kogo mija termin dofinansowań do kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1323) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego. 

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa 20.12.2017 r. wymienione zostały w rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Sprawdź dla kogo mija termin dofinansowań do kanalizacji sanitarnej

Uwaga mieszkańcy Łężyc!

W związku z awarią wodociągu powstałą w związku z prowadzonymi pracami przy budowie kanalizacji sanitarnej, w dniu dzisiejszym (czwartek, 22 czerwca 2017r.) nastąpiły zakłócenia w dostawie wody w Łężycach. Przerwa w dostawie wody nie powinna być dłuższa niż do godz. 17.00. Za utrudnienia przepraszamy!

Konkurs Centrum Dla Rodziny

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom wraz ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni ogłasza konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW. 

>>>SZCZEGÓŁY KONKURSU<<<

Informacje dla kolonistów - Zawoja (terminy)

KOLONIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM odbędą się w terminie od 26 czerwca  do 9 lipca  2017 r.

Wyjazd: 26.06.2017 r. o godz. 7:00 – parking przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna 35

Powrót: 09.07.2017 r. godziny wieczorne - parking przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna 35

KOLONIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH kl. IV – VI odbędą się w terminie  od 10 lipca do  23 lipca 2017 r.

Wyjazd: 10.07.2017 r. o godz. 7:00– parking przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna 35

Powrót: 23.07.2017 r. godziny wieczorne - parking przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie, ul. Leśna 35

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał:

- Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/305/2017 z dn. 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej,

- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/344/2017 z dn. 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planów.

Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektów zmiany miejscowych planów na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w planów.

>>>PEŁNA  TREŚĆ OGŁOSZENIA<<<

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.