Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Zebranie sołeckie w Gniewowie

Zebranie sołeckie w Gniewowie odbyło się 11 marca w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Gościem specjalnym spotkania był dziekan wejherowski Tadeusz Reszka

Czytaj więcej: Zebranie sołeckie w Gniewowie

Podłącz się do sieci gazociągowej!

Początek wiosny to również początek intensywnych prac budowlanych. Poza inwestycjami drogowymi, stale rozbudowywana jest sieć gazociągowa. Inwestorem rozbudowy sieci na terenie gminy Wejherowo jest Polska Spółka Gazownictwa oddział w Gdańsku.

Czytaj więcej: Podłącz się do sieci gazociągowej!

Radni uchwalili nowe stawki za wywóz odpadów

12 marca odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Wejherowo. W związku z przypadającym dzień wcześniej Dniem Sołtysa, obrady rozpoczęły życzenia przekazane wszystkim Sołtysom Gminy Wejherowo przez Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło oraz Przewodniczącego Rady Huberta Tomę. Sołtysi otrzymali też upominki, a Panie sołtys również kwiaty.

Czytaj więcej: Radni uchwalili nowe stawki za wywóz odpadów

Uwaga właściciele nieruchomości letniskowych

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i stałych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozowych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi. Ponadto art. 5 ww. ustawy stanowi, iż wykonywanie obowiązków utrzymywania czystości i porządku (wywóz odpadów), na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

Czytaj więcej: Uwaga właściciele nieruchomości letniskowych

Zebrania sołeckie w Sopieszynie i Ustarbowie

Rozpoczął się wiosenny cykl zebrań sołeckich. W tym roku zainaugurowały go spotkania z mieszkańcami Sopieszyna i Ustarbowa, które odbyły się 10 marca w świetlicy wiejskiej w Sopieszynie.

Czytaj więcej: Zebrania sołeckie w Sopieszynie i Ustarbowie

Partnerzy: