Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Szlakiem 7 jezior Gminy Wejherowo" - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Szlakiem 7 jezior Gminy Wejherowo"

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że stowarzyszenie „Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista” z siedzibą przy ul. Zamostnej 1 w Bolszewie (84-239) z własnej inicjatywy złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Szlakiem 7 jezior Gminy Wejherowo". Realizacja zadania odbyłaby się na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami). W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.ug.wejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo. W terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 14 czerwca można zgłaszać na piśmie uwagi   i sugestie dotyczące oferty.

>>>PEŁNA TREŚĆ OFERTY<<<

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.